Resis Festival

XENAKIS | A DIAGONAL E O RUIDO
XOSÉ MANUEL CASABELLA + HUGO GÓMEZ-CHAO + NOÈ RODRIGO + PACO YÁÑEZ
12 MAYO
20:00H

NORMAL — ESPACIO DE INTERVENCIÓN CULTURAL [UDC]

ENCUENTRO