Resis Festival

Paco Yáñez

CONTRA[DE]CADENCIA /


Sábado, 5 de marzo 2022

Fundción Luis Seoane
Rúa San Francisco, 27
15001, A Coruña

 

 

Contra(de)cadencia é unha obra exquisita. Editada orixinalmente en galego por Laiovento, fusiona a literatura coas artes e, por vez primeira, publícase en castelán da man da editorial valenciana Edictoralia.

Paco Yáñez, o seu escritor, confiounos os segredos para entender unha obra complexa que fai de contrapunto á cultura de consumo rápido que impera neste momento.

Jorge Berdullas do Río, compositor e percusionista; Joan Gómez Alemany, compositor e artista plástico; e Josep Lluis Galiana, compositor, escritor e editor, acompañaron a Paco Yáñez nunha presentación inesquecible.

Desde a Asociación Cultural AÏS foi un pracer organizar a súa presentación na Fundación Luis Seoane, no marco do ciclo A_NEXOS 2022.

Engadimos unha obra esencial na nosa listaxe de desexos contemporáneos.

EQUIPO ARTÍSTICO

PRESENTADOR /
PACO YÁÑEZ
COMPOSITOR E PERCUSIÓN /
JORGE BERDULLAS DO RÍO
COMPOSITOR E ARTISTA PLÁSTICO /
JOAN GÓMEZ ALEMANY
COMPOSITOR, ESCRITOR, EDITOR /
JOSEP LLUIS GALIANA