Resis Festival

INSTALACIÓN SONORA
ORGANISMO / ORGANSCAPE
Xoán-Xil López
DO 22 DE ABRIL AO 6 DE MAIO
INAUGURACIÓN 22 de abril — 13:00H
Casa-Museo Casares Quiroga
ENTRADA LIBRE ATA COMPLETAR AFORO

ORGANISMO é unha instalación sonora concibida como unha sorte de autómata que emula un repertorio de sons asociados co mundo natural, centrado, nesta primeira fase, nos sons das aves a modo de estudo posdixital de ornitoloxía mecánica.

Organismo forma parte do proxecto Organscape no que ademais se inclúen unha serie de pezas compostas para órgano e que parten da conversión de gravacións de campo de diferentes localizacións xeográficas ás características deste instrumento histórico.

Esta proposta nace da experimentación con diferentes aproximacións á mímesis musical do paisaxe sonoro partindo dunha investigación relativa aos rexistros especiais que atopamos nalgúns órganos, principalmente durante o período Barroco, destinados a imitar sons paramusicales, como o dos paxaros ou o dos tronos.

Organscape profunda na idea da representación da nosa contorna audible buscando unha tensión que nos sitúa entre a utopía e a distopía. Organscape foi un encargo do festival De lugares e Órganos.

XOÁN-XIL LÓPEZ é artista sonoro e investigador e o seu traballo vira ao redor da práctica fonográfica (gravación de campo) e a experimentación sonora adquirindo a forma de instalacións, situacións inmersivas de escoita, composicións, performances e textos.

Forma parte dos proxectos Mediateletipos (arte sonora), Ulobit (improvisación) e colabora con diferentes formacións como o ensemble de música contemporánea Vertixe Sonora, a compañía Gigacircus ou a proposta de música electrónica Haarvöl.

Foi co-fundador de Escoitar.org, un colectivo interdisciplinario dedicado ao estudo da paisaxe sonora e a auralidad que estivo activo desde 2006 ata 2016. Foi investigador e artista en residencia en Ina GRM (BNF), Medialab Prado ou UCLA, e impartido talleres e charlas sobre arte sonora e gravación de campo en Art|Sci center, CCMEX ou CRESSON.

Expuxo a súa obra en contextos como Ars Electronica Linz, IN-Sonora, MNCARS, Laboral ou ZKM, entre outros. Recentemente o seu traballo Organscape foi galardoado cunha Mención Honorífica nos Prix Ars Electronica 2021 dentro da categoría de Dixital Musics & Sound Art.