Resis Festival

A PROXECCIÓN SONORA
PULSO ENSEMBLE
07 MAIO
20:00H

MUSEO NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOXÍA [MUNCYT]

PROXECTO DIDÁCTICO INCLUSIVO

LIMEN
MARC VILANOVA
07 MAIO
12:00H

FUNDACIÓN LUIS SEOANE

INSTALACIÓN SONORA