Resis Festival

OSG SINFONIETTA

06 XUÑO
19:00H
TEATRO COLÓN

concerto

PROXECTO 20|21

GRA[FO]NEMAS

MUSEO CASARES QUIROGA
 

instalación
sonora

MIRYAM PATO