Resis Festival

FORMAS DA APARENCIA

22 ABRIL
20:30H
PRESENTACIÓN DO FESTIVAL
FUNDACIÓN LUIS SEOANE

videoinstalación

VERÓNICA VICENTE