Resis Festival

ENCONTRO + CONCERTO
SIGMA
Sigma Project
Sábado 21 de MAIO — 20:00H
Auditorio do museo Domus

Entrada de balde

Reserva de invitacións a partir
do luns 18 de maio a través
do seguinte enlace:
reserva de entradas da domus
Programa

Poética del laberinto: knossos (2016)
ALBERTO POSADAS


Milk spilt on a stone* (2017)
HELGA ARIAS


Homeless Carrera* (2020)
RAPHAËL CENDO


KHÔRA II* (2014)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ


Grande Équerre, ensayo sobre la negación* (2014)
VÍCTOR IBARRA


*Estrea en Galicia
Equipo Artístico

Intérpretes:
Andrés Gomis
Alejandro Olivan
Alberto Chaves
Josetxo Silguero
PRESENTADO POR
CHUS ÁLVAREZ
Summam indicabimus signo Σ. Con esta afirmación, un dos máis importantes matemáticos da historia, Léonard Euler, inaugurou en 1755 o emprego da letra sigma maiúscula (décimo oitava do alfabeto grego) como símbolo de suma. Desde entón, Sigma representa o sumatorio dunha serie finita ou infinita de elementos.

“Resulta necesario presentar en 2020 a SIGMA Project? A inxente cantidade de concertos que ofreceron -principalmente en Europa e Latinoamérica- durante a súa década de andaina, o volume de obras encargadas durante o devandito período, e a participación en oito producións discográficas avalan o seu notorio papel como unha das máis activas agrupacións españolas, como embaixadores da música de creación recente”
José Luis Bicada, IRCAM/Universidade de Strasbourg

Durante a súa xira internacional de 10º aniversario (2008-2018) a Fundación BBVA recoñeceu a excelencia do SIGMA Project coa concesión da prestixiosa bolsa Leonardo a Investigadores e Creadores Musicais.

SIGMA Project (ou o que é o mesmo, o sumatorio de talentos de Andrés Gomis, Ángel Soria, Alberto Chaves e Josetxo Silguero) é máis que un cuarteto de saxofóns, é un vehículo imprescindible para a música instrumental do século XXI. Se o cuarteto de corda foi o instrumento por excelencia nos séculos pasados, SIGMA Project, no século XXI, reivindica ese papel para o cuarteto de saxofóns.

Con base en Madrid desde a súa fundación, o SIGMA Project, auténticos ‘Ardittis’ do saxofón (así designados pola revista Scherzo), realizou máis de 150 concertos en auditorios e festivais de medio mundo: Estados Unidos, Xamaica, Buenos Aires (Teatro Colón), Bogotá (Teatro Maior), México (Palacio de Belas Artes), Chile (Auditorio GAM), Alemaña, Francia, Escocia, Inglaterra, Italia, Polonia, Romanía, Croacia, Tunes, incluíndo así mesmo o seu propio circuíto en España.

Os seus compoñentes senten imaxinativos exploradores, capaces de estimular aos compositores que se achegan ao seu son, xerando novas gramáticas nun verdadeiro laboratorio sonoro, como os proxectos desenvolvidos cos Premios Nacionais de Música Alberto Pousadas (ciclo Poética do Labirinto), José María Sánchez- Verdú (ciclo KHÔRA) -ambos os traballos publicados en disco polo prestixioso selo alemán Wergo, 2020 e 2021, respectivamente- ou as emocionantes colaboracións con Luís De Pablo e Félix Ibarrondo nos seus respectivos concertos para saxofones e orquestra sinfónica.

“… verdadeiramente magnífica, precisa, inventiva e admirable actuación dos españois SIGMA Project. Pensaba que esta clase de precisión tan só podía provir dun cuarteto de corda”.
Irvine Arditti (xuño, 2017)

Esta dinámica de búsqueda e investigación cristalízase desde hai anos na estreita relación que manteñen SIGMA Project e the Ernst von Siemens Music Foundation, propiciándose así as estreas de obras xeradas polos compositores Manuel Hidalgo (España), Simone Movio (Italia), Roberto Sierra (Porto Rico), Raphaël Cendo (Francia), Hilda Paredes (México) e Liza Lim (Australia). Son máis de 50 as estreas absolutas realizadas ata o momento, citando a compositores do prestixio de José Manuel López López, Raquél García Tomás, Jesús Torres, Joan Magrané, Helga Arias, Ramon Lazkano, Héctor Parra, Sergio Blardony, José Luis Torá, Alberto Bernal, Voro García, Alberto Carretero (España), Wieland Hoban (Alemaña), Georgina Derbez, Javier Torres-Maldonado, Víctor Ibarra, Arturo Fuentes, Iván Naranjo, Hebert Vazquez, Sergio Luque, Jose Luís Furtado (México), Luís Miguel Delgado (Colombia), Miguel Farías (Chile), Mª Eugenia Luc, Fabian Panisello (Arxentina) ou Yair Klartag (Israel) e primeiras audicións en España de Sofía Gubaidulina, Salvatore Sciarrino, Peter Eötvös, George Friedrich Haas ou Hugues Dufourt.

A marcada modularidad de SIGMA PROJECT abarca desde a homoxeneidade da formación de catro instrumentos iguais ata a súa máxima diversidade instrumental, calidade esta moi valorada nas actuais tendencias compositivas. As estreas mundiais de Chaman para catro saxofóns baixos e electrónica de Thierry Alá, ou LaLibela, concerto para catro saxofóns baixos e orquestra sinfónica de Xavier Carbonell son exemplo desa inquietude innovadora inherente ao grupo.

Desenvolven apaixonadamente o traballo multidisciplinar con outras artes: vídeo, danza, literatura, teatro ou pintura intégranse con naturalidade nos seus concertos, rescatando tamén músicas do pasado coas que teñen unha relación utópica. A estrea das óperas de cámara 0.997 para corredor de fondo, cuarteto de saxofóns, electrónica e vídeo en tempo real de Alberto Bernal e Songs of Innocence and Experience para catro saxofonistas e electrónica de José Vicente Fuentes Castela, o Festival SIGMACIRCULO impulsado por SIGMA Project e celebrado no Círculo de Belas Artes de Madrid ou o programa dedicado ás músicas do Ars Subtilior e Ars Nova, desenvolvido xunto ao Premio Nacional de Música Jesús Torres, son manifestacións que avalan esta traxectoria.

“Asistir a un concerto do grupo Sigma Project é levar a cabo unha travesía musical na que o gozo e o asombro son unha constante… Escoitar a Sigma Project é, que dúbida cabe, unha das experiencias máis enriquecedoras que un pode ter”.
Mario Lavista (Premio Tomás Luís de Vitoria da Música Iberoamericana 2013)

O prestixioso selo alemán WERGO publicou en 2020 o ciclo Poética do Labirinto, de Alberto Pousadas; e en 2022 fará o propio co ciclo KHÔRA, de José María Sánchez- Verdú. Ademais, e tamén no terreo discográfico, SIGMA Project achega o seu propio selo, Sigmarecords, editando o cd UTOPÍAS: New Music for Saxophone Quartet e o DVD A Música para Saxofón de Félix Ibarrondo. Así mesmo, grava para a Fundación BBVA (monográficos José Manuel López López e Gerardo Gombau), IBS Classical (monográfico Fabián Panisello), Orpheus Classical (monográficos Mª Eugenia Luc e Félix Ibarrondo), Casa Velázquez-Académie de France en Madrid (monográfico Víctor Ibarra) e por invitación da alemá the Ernst von Siemens Music Foundation, co selo Col Legno, o monográfico Simone Movio.

SIGMA Project desenvolve a súa actividade internacional co apoio do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música do Ministerio de Cultura de España, o Instituto Etxepare do Dpt de Cultura do Gobierno Vasco e a alemá fundación de música Ernst von Siemens.

“Se tivese que resumir en dúas palabras a personalidade do cuarteto SIGMA Project non o dubidaría: orixinalidade e perfección. É un pracer, unha alegría compartir a música con eles: comunícana, fana vivir”.
Luís de Pablo (Premio Nacional de Música)